Afrikaans

Het Stemmenbureau beschikt over een selectie Afrikaanse mannen en vrouwen stemmen.